İki kişi sipariş verin, tek adrese kargo isteyin, 10'ar TL indirim kazanın! ALIŞVERİŞE BAŞLA

Gizlilik Politikası

 

İşbu Gizlilik hükümlerinin amacı, www.bizimon.com adresinde, pazar yerinde ve/veya bağlı platform ve uygulamalarında yer alan, sitede (“BİZİMON”) bulunan ürünleri satın almak adına üye olan ve/veya ürün alım işlemlerini gerçekleştiren (“Müşteri”) sıfatını kazanan kişiler tarafından BİZİMON’da yer alan hizmetlerden yararlanılan süre boyunca Bizimon Elektronik Ticaret A.Ş. (“Şirket”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlemektir. İşbu Gizlilik hükümleri, Müşteri ile akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Müşteri tarafından BİZİMON’a verilen bilgilerin sorumluluğu Müşteri’ye aittir. Şirket, BİZİMON üzerinden Müşteri tarafından iletilen içerikleri Müşteriler ile yaptığı Mesafeli Satış Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bağlamda Şirket, içerikleri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama borcu olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanmasını ve devamı/sürdürülmesini, gizli bilginin tamamının veya bir kısmının kamu alanına girmesi veya yetkisiz kullanımı veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek adına gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

Müşteri’nin Şirket’e onay vermesi halinde; üye ödeme işlemleri, fatura tanzimi ve işlenmesi, banka entegrasyonunun sağlanması işlemleri, Müşteri’nin erişimine onay verdiği harici uygulamalar ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Müşteri’nin verdiği izin çerçevesinde içerikler işlenebilir, saklanabilir ve Şirket ve/veya ortakları tarafından Müşteri’nin talep ettiği hizmetleri sağlamak adına üçüncü kişilere devredilebilir.

Şirket, kişisel bilgileri Müşteri ile iletişim/temas kurmak veya Müşteri’nin BİZİMON’daki tecrübesini pozitif anlamda etkilemek/iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, güncelleme, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amaçlarıyla kullanabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin devam ettirilmesi ve Şirket’in hizmetlerinin Müşteri’ye temini için gerekli olan diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Şirket, Müşteri’nin BİZİMON üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

BİZİMON üzerinde yapılan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda onay veren Müşterilerden talep edilen bilgiler, Şirket tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler ortaya çıkarmak ve bir veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Müşteri’ye ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

  • Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,

  •  Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

  •  Müşterilerin hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

“BİZİMON.COM” internet sitesi, pazaryeri, bağlı platform ve/veya uygulamalar ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Şirket gereken hallerde Müşteri’nin IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca Müşteri’yi genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

www.bizimon.com internet sitesi, pazaryeri, bağlı platform ve/veya uygulamada üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Şirket, işbu Gizlilik hükümlerini dilediği zaman www.bizimon.com internet sitesi, pazaryeri, bağlı platform ve/veya uygulamada yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik hükümleri www.bizimon.com internet sitesi, pazaryeri, bağlı platform ve/veya uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Son güncelleme: Ekim 2020.

 

X