İki kişi sipariş verin, tek adrese kargo isteyin, 10'ar TL indirim kazanın! ALIŞVERİŞE BAŞLA

Fikri ve Sınai Mülkiyet İlkeleri

www.bizimon.com internet sitesi, pazaryeri, bağlı platform ve/veya uygulamalar ile bu alan adlarına ait tüm alt alan adları (BİZİMON) ve bunlarla sınırlı olmayan BİZİMON’a bağlı diğer internet sitelerinde, Android ve İOS uygulamalarında yer alan  tüm içeriğin ve bunların ilgili yasal hak, parça ve teferruatlarının yegane ve yasal sahibi Bizimon Elektronik Ticaret A.Ş.’dir. BİZİMON’da yer alan veriler, yazılar, fikirler, bilgiler, ibareler, resimler, markalar, tasarımlar, işaretler, sloganlar, banner ve diğer tüm ifadeler ile benzer fikri mülkiyet hakları, yazılımlar, programlar, sayfa düzeni ve işbu site ve uygulamaların sunumu, www.bizimon.com internet sitesi, pazaryeri, bağlı platform ve/veya uygulamalar ile bu alan adlarına ait tüm alt alan adları ile bunlarla sınırlı olmayan BİZİMON’a bağlı diğer internet sitelerine lisans veren ilgili kuruluş veya kuruluşların mülkiyetindedir. 

 

BİZİMON’dan, önceden yazılı onay alınmaksızın, BİZİMON’daki verilerin, bilgilerin veya, işbu sayfaya ilişkin her tür yazılım kodları, veritabanı, site  tasarımları da dahil olmak üzere, herhangi bir fikri mülkiyet hakkına tabi bir unsurun kısmen ya da tamamen kopyalanması, böyle bir unsur üzerinde değişiklik yapılması, bu unsurun çoğaltılması veya yayımlanması, online ya da diğer bir iletişim aracı kullanılmak suretiyle dağıtılması, paylaşılması, gönderilmesi, kısmen ya da tamamen indirilmesi (download) ve satılması yasaktır. Bizimon Elektronik Ticaret A.Ş., yukarıda anılan yasağa aykırı davranan kişiler aleyhinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri de dahil olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat altında her türlü yasal işlem ve takipleri başlatma, devam ettirme ve sonuçlandırma hakkını saklı tutar.

X